Equip de recerca

Investigadores principals:

Mavi Carrasco.

Marta Corcoy.

Montserrat Puig.

Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).

Col·laboradores i col·laboradors:
Alfonso Palomo (disseny)

Raquel Piqueras (documentació).

Ignasi Rodríguez Renom (fotografia).

Fonts / Bibliografia
•  Xerrades amb les protagonistes
•  Espinosa, Silvia Les Locotures de ràdio a Catalunya (1924 – 1939), Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 2009.
•  Varis, Calendari ICD 2002, Institut Català de les Dones, Barcelona, 2002

Amb el suport de:


Copyright © ADPC, 2011.