Perfils biogràfics de 40 periodistes entre 1966 i 1982

El fenomen del periodisme durant el franquisme i la transició: les rutines periodístiques, les publicacions, la premsa clandestina, la censura…, ha estat objecte de diversos estudis i podem trobar una àmplia bibliografia.

Però amb aquesta recerca pretenem donar la veu a les persones que van protagonitzar aquells moments de canvis, i donar veu a les dones periodistes.

Pretenem retre un petit homenatge a totes aquelles dones periodistes que van exercir la professió en uns anys “difícils”, tant per la censura establerta des dels òrgans polítics com per les dificultats d’accedir a una professió molt masculinitzada en aquells moments, i que igual que els seus companys, van contribuir a la consecució de les llibertats i drets civils des de la seva tasca professional i la tribuna que els seus mitjans els oferien. Dones que van obrir les portes a noves generacions de dones periodistes.


Copyright © ADPC, 2011.