Amparo Moreno Sardà

(1947)

Perfil biogràfic:

Amparo Moreno, aragonesa de naixement, al setembre de 1969 es trasllada a Barcelona per iniciar la seva trajectòria professional com a docent en centres d’ensenyament secundari. L’ambient del final de la dictadura i la transició a la democràcia l’ajudà a madurar plantejaments formats a les Universitats de Saragossa i València on va estudiar, i a adoptar un compromís polític feminista al qual no ha renunciat.

Llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de València, 1969 i Doctora en Història  per la Universitat de Barcelona, 1984. Graduada en Periodisme per l’Escola Oficial de Periodisme, Barcelona 1973.Catedràtica d’Història de la Comunicació del departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, des de 1994. Vicedegana del Col•legi de Periodistes de Catalunya, presidenta de la demarcació de les Terres de l’Ebre, des de 2005.

Al 1971 comença a treballar com a periodista a Barcelona. Dos anys més tard és acomiadada de El Correo Catalán. Durant la dècada dels 70 va ser redactora i col•laborada de El Noticiero Universal, Diario de Barcelona, Teleexpress, Destino, Mundo… L’acomiadament de El Correo Catalán i altres circumstàncies l’obliguen a abandonar el treball en premsa el 1978.

Torna a les aules universitàries el 1974, com a professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on desenvolupa gran part de la seva trajectòria professional com a docent i investigadora.
Els anys 90 reprèn la seva col•laboració en premsa amb articles    d’opinió a El Periódico de Catalunya o el programa Bon dia Catalunya, així com també a El País, La Veu de l’Ebre, Més Ebre, El Punt, Diari de Tarragona, L’Estel i altres mitjans.

Des de 2005: Vicedegana del Col•legi de Periodistes de Catalunya, presidenta de la demarcació de les Terres de l’Ebre.

Activitat investigadora

Línies d’investigació:
- Metodologia per a la investigació de la Història de la premsa: anàlisis hemerogràfic diacrònic automàtic.
- L’ordre androcèntric del discurs acadèmic: restriccions pel coneixement històric de la societat contemporània, la cultura de masses i la societat de la informació.
- Proposta didàctica per a la renovació de la Història: altres protagonistes, altres fonts documentals, altres materials didàctics. Històries familiars i mitjans de Comunicació de masses.
- Els mitjans de Comunicació de masses, registres de la memòria col•lectiva, fot documental i material didàctic.
- La construcció històrica de las xarxes de Comunicació: cap a una Història de les comunicacions plural i interactiva
- Internet, eina per la participació en la construcció de coneixement personal i col•lectiu.
- Comunicació local, noves tecnologies i democràcia participativa. – Projecte Equitat entre dones i homes en l’ús de l’espai i dels equipaments socials.
Directora del Laboratori de Comunicació Pública (LCP) de la UAB. www.labcompublica.info
Fundadora i membre: Feminari Dones i Cultura de Masses de la UAB

Bibliografia:

Llibres
- Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España, Anagrama, 1977. Barcelona
- El Arquetipo Viril, protagonista de la Història. Ejercicios de lectura no-androcéntrica, LaSal, 1986, Barcelona.
- La otra ‘Política’ de Aristóteles. Cultura de masas y divulgación del Arquetipo Viril, Icària, 1988, Barcelona.
- Pensar la Historia a ras de piel, Ediciones de la Tempestad, 1991, Barcelona.
- La mirada informativa, Bosch, 1998, Barcelona.
- Cap a una història de les comunicacions des de Catalunya, Servei Publicacions UAB, 1999.
- ¿De qué hablamos y no hablamos cuando hablamos del “hombre”?. 30 años de crítica al pensamiento androcéntrico y alternativas, Icaria, Barcelona (en premsa)
- ¿De quién hablan las noticias? Guía para humanizar la Información, Icaria, Barcelona (en premsa), 2004. Moreno, Amparo; Rovetto, Florencia; Buitrago, Alfonso
Vídeos
- Historias. Infancias en los 50, Trafalgar, Producciones Documentales, Madrid

CD-Rom: Xarxes de comunicació a Catalunya, passat, present i futur. Catàleg de la Exposició realitzada a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, del 9 de desembre de 1998 al 24 de gener de 1999.

Webs
Des de 1999: Passeig pel passat i el present de les xarxes de comunicació des de… Catalunya, actualment en procés de transformació en una wiki, a L’Autònoma Interactiva, el Campus Virtual Docent de la UAB. http://masters-oaid.uab.es. Relacionada amb aquesta web s’ha desenvolupat el projecte www.soctortosa.cat

Activitat Política
Anys 70: membre del Grup de Periodistes Demòcrates.
2003-2007: regidora de l’Ajuntament de Tortosa per Independents per l’Ebre (IPE). Fins novembre de 2006 va ser Tinent d’alcalde, Responsable de Societat de la Informació, Participació Ciutadana, Servei d’Atenció Ciutadana i Estudis Universitaris.


Copyright © ADPC, 2011.